❤️ใส่นาฬิกาตรงไหน ให้วัดหัวใจได้แม่นยำ

นาฬิกาจะวัดค่า Heart Rate ได้แม่นยำขึ้น เมื่อเราใส่นาฬิกาอย่างถูกต้อง
และอย่างที่ทราบ Garmin ไม่ได้มีแค่ฟังก์ชั่นการวัด Heart Rate แต่ยังมีการวัดความเครียด, ออกซิเจนในเลือด, คุณภาพการนอนหลับ และวัดอัตราการหายใจได้อีกด้วย ซึ่งค่าเหล่านี้ก็จะแม่นยำขึ้นด้วยนะ
.
การใส่นาฬิกาในตำแหน่งที่ถูกต้อง

????การใส่นาฬิการะหว่างวัน
1. ใส่นาฬิกาให้เหนือขึ้นมากว่า “กระดูกข้อมือ” เล็กน้อย เพื่อให้เซ็นเซอร์นาฬิกาสัมผัสกับผิวหนังมากที่สุด
2. สวมใส่ให้พอดีๆ ไม่แน่น และไม่หลวมเกินไป สวมใส่ให้สบายๆข้อมือไม่จำเป็นต้องรัดแน่น แต่ก็ระวังอย่าให้หลวมมากจนเซ็นเซอร์ไม่สัมผัสกับผิวหนัง

????‍♂️การใส่นาฬิการะหว่างออกกำลังกาย
1.ใส่นาฬิกาให้เหนือขึ้นมากว่า “กระดูกข้อมือ” เล็กน้อย เพื่อให้เซ็นเซอร์นาฬิกาสัมผัสกับผิวหนังมากที่สุด (ตำแหน่งเดิมกับที่ใส่ระหว่างวัน)
2.ปรับความแน่นขึ้นจากที่ใส่ระหว่างวัน เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1-2 ข้อ เพื่อให้นาฬิการัดข้อมือแน่นขึ้น และไม่แกว่งไปมา ขณะออกกำลังกาย เพื่อให้ค่า Heart Rate ที่วัดได้มีความแม่นยำมากขึ้น

เมื่อเราใส่นาฬิกา Garmin ได้ถูกตำแหน่ง และความแน่นพอดีๆ เราก็จะได้ค่า Heart Rate ที่แม่นยำขึ้น และที่สำคัญอย่าลืมสังเกตสุขภาพของตัวเองด้วย Heart Rate กันนะครับ

ให้ Garmin เป็นผู้ช่วยในการดูแลสุขภาพของคุณนะครับ????

#GarminThailand
#GarminSport