จีไอเอส เปลี่ยนชื่อ Facebook Page เป็น “Garmin by GIS”

บริษัท จีไอเอส แจ้งเปลี่ยนชื่อ Facebook Page

จีไอเอส เปลี่ยนชื่อ Facebook Page

บริษัท จีไอเอส จำกัด ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ Facebook Page จาก “Garmin Sport” เป็น “Garmin by GIS” เรียบร้อยแล้ว

ลูกค้ายังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า เทคนิคการใช้งาน กิจกรรมและโปรโมชั่น จากบริษัท จีไอเอส จำกัด ได้เช่นเดิม