Training Status คืออะไร

Training Status คืออะไร

Training Status คืออะไร

Training Status (สถานะการฝึกซ้อม) ฟีเจอร์เด็ดที่จะมาช่วยประเมินผลสถานะของการฝึกซ้อมปัจจุบัน โดยใช้ความหนักของการฝึกซ้อม (Load) นำมาเปรียบเทียบกับความฟิตของร่างกาย(Vo2max) โดยจะแสดงเป็น 7 สถานะดังนี้

Overreaching – ระดับการฝึกหนัก แต่ระดับความฟิตลดลง เกิดจากการฝึกที่หนักกินไป ควรลดการฝึกให้น้อยลง

Detraining – ระดับการฝึกซ้อมน้อยไป และระดับความฟิตก็ตกลง ถ้าขึ้นแบบนี้ได้เวลาซ้อมบ่อยขึ้น หรือเพิ่มความหนักในการซ้อมมากขึ้น

Unproductive – ระดับการฝึกซ้อมสูง แต่ระดับความฟิตตกลง อาจจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยเกินไป อาจมีความเครียด หรือโภชนาการที่ไม่เหมาะสม

Maintaining – ระดับการฝึกไม่หนัก ไม่เบา ส่วนระดับความฟิตทรงตัว การซ้อมครั้งนี้เป็นการรักษาความฟิตของตัวเอง

Recovery – ระดับการฝึกเบา ส่วนระดับความฟิตยังคงที่อยู่ มักจะขึ้นกรณีช่วงหลังจากการแข่งขันหรือช่วงพักหลังจากการซ้อมหนัก

Productive – ระดับการฝึกกำลังดี และระดับความฟิตเพิ่มขึ้นเกิดการพัฒนา การฝึกซ้อมครั้งนี้มาถูกทางแล้ว

Peaking – ระดับการฝึกบาลง แต่ระดับความฟิตยังเพิ่มขึ้น เป็นช่วงที่ร่างกายฟิตพร้อมกับการแข่งขันที่สุด

ให้ Training Ststus เป็นตัวช่วยให้มองเห็นว่าเราออกกำลังกายมาถูกทิศทางแล้วหรือยัง? 

ดู Garmin รุ่นที่มี Training Status ได้ที่ : https://bit.ly/Features-TrainingStatus