GARMIN ตอบแทนนักช้อป เพิ่มสิทธิ์ประกันนาน 2 ปี

GARMIN ตอบแทนนักช้อป เพิ่มสิทธิ์ประกันนาน 2 ปี

GARMIN ตอบแทนนักช้อป เพิ่มสิทธิ์ประกันนาน 2 ปี

GARMIN ตอบแทนนักช้อป เพิ่มสิทธิ์ประกันนาน 2 ปี ให้กับลูกค้าที่หันมาเลือกใส่สมาร์ทวอทช์เพื่อติดตามสุขภาพของเราตั้งแต่ต้นปีนี้

ผลิตภัณฑ์ Garmin[1] ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปจะได้รับประกันสินค้านาน 2 ปี โดยปีที่ 1 การรับประกันจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ การรับประกันสินค้าแบบมีเงื่อนไข (Garmin consumer global limited warranty) และปีที่ 2 ซึ่งเป็นการขยายการรับประกันในประเทศไทย ดูแลโดย Garmin ประเทศไทย จะจำกัดเฉพาะการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการใน Garmin ประเทศไทยเท่านั้น

โดยการรับประกันจะครอบคลุมสินค้าที่เกิดจากวัสดุชำรุดเสียหายหรือการชำรุดจากขั้นตอนการผลิต ภายใต้การใช้งานและเงื่อนไขปกติ เป็นเวลา 2 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดย Garmin จะเป็นผู้ทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ เพื่อให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงและค่าอะไหล่[2]

สั่งซื้อสินค้าได้พร้อมรับสิทธิ์ประกันตามเงื่อนไขได้ที่ https://www.alive.store/shop

เงื่อนไข

[1] ยกเว้นผลิตภัณฑ์ด้านการเดินเรือ ผลิตภัณฑ์ด้านการบิน ผลิตภัณฑ์ที่ Garmin ได้ประกาศระยะเวลาการรับประกันนานกว่า 1 ปี และผลิตภัณฑ์ที่จะสิ้นสุดการให้บริการ
[2] ดูรายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ website garmin.co.th หรือสอบถามได้ที่ 1800-200-206