การตั้งค่า Lap ใน Garmin

การตั้งค่า Lap

การตั้งค่า Lap ใน Garmin

🏃เพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกับการแจ้งเตือนรอบ(Lap) ของนาฬิกา Garmin เมื่อวิ่งครบระยะทุกๆ 1 กม. ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นของนาฬิกา แต่บางครั้งเราวิ่งในสนามวิ่ง หรือสวนสาธารณะและอยากรู้เวลาของเราที่ทำได้ในแต่ละรอบที่ไม่ใช่ทุกๆ 1กม. โดยไม่ต้องมานั่งคำนวณเอง

⌚️Garmin ช่วยคุณได้! โดยเราสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนรอบ(Lap) ตามระยะทางที่ต้องการ เช่น 400เมตร 2.5กม. 5กม. นาฬิกาจะแจ้งเตือนทุกๆครั้งเมื่อครบระยะที่เราตั้งค่าไว้ และสามารถดูรายละเอียดแต่ละรอบ(Lap)ได้จากนาฬิกา และใน Garmin connect

⭕โดยมีขั้นตอนการตั้งรอบ(Lap) ดังนี้
1.เข้ากิจกรรมวิ่ง
2.กดปุ่มซ้ายกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนู
3.เลือก “Run setting”
4.เลือก “Auto Lap”
5.ตั้งค่าระยะตามที่ต้องการ

เท่านี้ Garmin ก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อครบรอบ(Lap)ตามที่ตั้งค่าไว้แล้ว…

😃ดูข้อมูล Garmin รุ่นต่างๆได้ที่ https://www.alive.store/shop