รับคะแนน

Promotion slide image

การรับคะแนน GIS Point

  1. เลือกเมนู “รับคะแนน”
  2. กรอกข้อมูล serial no. ของสินค้าและจำนวนเงิน
  3. Upload ภาพใบเสร็จ
  4. กด “ยืนยัน” รับคะแนน หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้น” หากข้อมูลถูกต้องจะได้รับแต้มเข้าสู่บัญชีภายใน 2 วันทำการ
การรับคะแนน
การรับคะแนน GIS Point

พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าก่อน 1 ม.ค. 2566 สามารถลงทะเบียนสินค้าพร้อมใบเสร็จ เพื่อรับคะแนน GIS Point 200 คะแนน/บัญชี ได้ที่ https://www.alive.store/shop/account/devices/register ตั้งแต่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2566 เท่านั้น