ลงทะเบียน

Promotion slide image

การลงทะเบียน GIS Loyalty Program ผ่านช่องทาง Line Official Account : Garmin by GIS

  1. Add Line Official Account : Garmin by GIS
  2. เลือกเมนู Join our membership
  3. เลือกสมัครใช้งาน เพื่อสร้างบัญชี
  4. อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน
  5. กรอกข้อมูลส่วนตัว
  6. หลังจากนั้นจะได้รับรหัส OTP เพื่อยืนยันการสมัคร ให้กรอกรหัส OTP ที่ได้รับเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันข้อมูล
  7. สร้างรหัส PIN 6 หลัก
  8. เริ่มใช้งานได้เลย !!
การลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียน GIS Loyalty Program
การลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียน GIS Loyalty Program